Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Cesarz rzymski i król czeski Karol IV a Wrocław. W siedemsetlecie urodzin monarchy — prof. Bogusław Czechowicz

Cesarz rzymski i król czeski Karol IV a Wrocław. W siedemsetlecie urodzin monarchy

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Władca, który wyniósł Wrocław do rangi cesarsko-królewskiego miasta rezydencjalnego, cesarz rzymski i król czeski Karol IV, nie ma w naszym mieście pomnika czy ulicy swojego imienia. Po jego panowaniu pozostały jednak liczne ślady, nie tylko zachowane w archiwach dokumenty, lecz również bardziej lub mniej znane i rozpoznawalne elementy przestrzeni publicznej: od kościoła pod wezwaniem św. św. Doroty, Stanisława i Wacława do rzeźby w portyku katedry, często uważanej za postać św. Wacława, lecz zdaniem pana profesora Bogusława Czechowicza pełniącej funkcję symbolicznego, podwójnego wizerunku – cesarza Karola jako następcy i naśladowcy świętego xięcia.

Wrocław był jednym z ważniejszych miast Korony Czeskiej: miejscem, w którym decydowano o kwestiach następstwa tronu, ośrodkiem obdarzonym przywilejami ekonomicznymi, w tym prawem bicia złotej monety. Apelujemy zatem do samorządu lokalnego o godne upamiętnienie cesarza i króla. Prelekcja, podczas której prof. Czechowicz zwrócił uwagę na zaniedbania w zakresie polityki historycznej, odbyła się 6 grudnia 2016 roku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.