Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Kiedy w Polsce mówiono po celtycku — dr Przemysław Dulęba

Kiedy w Polsce mówiono po celtycku

Civitas Christiana

W popularnonaukowym streszczeniu założeń projektu Celtyckie kresy? Studia nad osadnictwem i gospodarką kultury lateńskiej na Śląsku czytamy: Ludność kultury lateńskiej, którą powszechnie identyfikuje się z przedstawicielami plemion celtyckich, znanych z wielu antycznych źródeł historycznych, odegrała wybitną rolę nie tylko w prahistorii Śląska, ale także w prahistorii całego obszaru Środkowej Europy. Celtowie wytworzyli bardzo dynamicznie rozwijającą się cywilizację, która zmieniła kulturę duchową i materialną rozległych terenów znajdujących się na północ od basenu Morza Śródziemnego. Z tej przyczyny pojawienie się celtyckich osadników na południowych terenach współczesnej Polski było początkiem wyraźnych zmian cywilizacyjnych. Relatywnie duża liczba importów celtyckich znajdowana na stanowiskach regionalnych społeczności rejestrowanych na terenie środkowej i północnej Polski świadczy, iż celtycka ludność kultury lateńskiej zasiedlająca Śląsk i Małopolskę miała bardzo duży cywilizacyjny wpływ na cały obszar dorzecza Odry i Wisły. Wzmiankowany wpływ dotyczył zarówno kultury materialnej, jak i kultury duchowej. Paradoksalnie, problematyka tak istotna w kontekście studiów nad całą epoką żelaza na ziemiach polskich nie cieszyła się nigdy szczególnym zainteresowaniem ze strony rodzimych badaczy. (…)

8 kwietnia 2019 roku pan dr Przemysław Dulęba, lider projektu Celtycka Polska, pracownik naukowy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawił dotychczasowe ustalenia odnośnie do obecności Celtów na południu naszego kraju. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.