Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Kłopoty z Oświeceniem, dziedzictwo filozoficzno-polityczne Wieku Świateł — Norbert Slenzok

Kłopoty z Oświeceniem, dziedzictwo filozoficzno-polityczne Wieku Świateł

Studenckie Koło Naukowe „Prawo, Społeczeństwo, Kultura”

Czy w XXI wieku cywilizacja Oświecenia jest jedyną (niewątpliwie postchrześcijańską) cywilizacją, w której obronie mogą i powinni zjednoczyć się Europejczycy? Czy Oświecenie bezpowrotnie zastąpiło cywilizację łacińską, a restauracja Starego Ładu stała się niemożliwa? Czy tradycjonalizm katolicki i legitymizm są lub mogą być poważną alternatywą dla idei oświeceniowych? Czy zagrożenie dla hegemonii Oświecenia na terenie Europy może nadejść już tylko ze strony lewicy? Te pytania pojawiły się po wykładzie pana Norberta Slenzoka, doktoranta nauk o polityce na Uniwersytecie Śląskim, byłego prezesa Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Katowicach. Spotkanie, podczas którego prelegent omówił najważniejsze elementy filozoficznego i politycznego dziedzictwa Oświecenia oraz argumenty jego krytyków, odbyło się 24 lutego 2016 roku na Uniwersytecie Wrocławskim.

Czytelników Portalu Legitymistycznego zachęcamy do zabierania głosu w dyskusji nad stanowiskiem przedstawionym przez pana Norberta Slenzoka.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.