Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Kościół Konstantyna Wielkiego — świt czy zmierzch — dr Anna Sutowicz

Kościół Konstantyna Wielkiego — świt czy zmierzch

Civitas Christiana

Przejście od prześladowań, które dotknęły Kościół Święty za panowania Dioklecjana i Galeriusza (zwłaszcza w latach 303-311), do swobody wyznania przyznanej chrześcijanom w roku 313 przez Konstantyna Wielkiego i Licyniusza, następnie zaś zainicjowanie procesów prowadzących do chrystianizacji cesarstwa (ze szczególnym uwzględnieniem Soboru Nicejskiego I) – pierwsza połowa IV wieku w Imperium Rzymskim i zachodzące w tym czasie przemiany religijne stały się tematem drugiego wykładu pani dr Anny Sutowicz w cyklu spotkań poświęconych historii Kościoła.

Spotkanie we wrocławskiej siedzibie Civitas Christiana odbyło się 17 stycznia 2022 roku. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.