Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Dzieje kościoła i parafii św. Michała Archanioła na wrocławskim Ołbinie od benedyktynów i premonstratensów do salezjanów

Dzieje kościoła i parafii św. Michała Archanioła na wrocławskim Ołbinie od benedyktynów i premonstratensów do salezjanów

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

28 i 29 kwietnia 2017 roku dzięki współpracy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii i parafii św. Michała Archanioła odbyła się konferencja naukowa, w trakcie której historycy, archeolodzy, historycy sztuki i architekci przedstawili informacje o dziejach Ołbina, jednego z najstarszych osiedli w granicach współczesnego Wrocławia, zmianach, jakie na tym terenie niósł rozwój miasta, a także o kolejnych zakonach sprawujących opiekę duszpasterską nad mieszkańcami północnego brzegu Odry. Kościół pw. św. Michała Archanioła – jego budowa dobiegła końca na początku lat siedemdziesiątych XIX wieku – stał się symbolem katolickiego oporu wobec Kulturkampfu. W pierwszych dniach kwietnia 1945 r. kościół w znacznej części legł w gruzach wskutek nalotu lotnictwa sowieckiego. Dwa lata później członkowie Towarzystwa św. Franciszka Salezego rozpoczęli jego odbudowę. Dziś jest to najbardziej rozpoznawalny obiekt architektoniczny Ołbina.

Dla Czytelników Portalu Legitymistycznego nagraliśmy część wygłoszonych podczas konferencji wystąpień.

28 kwietnia

pan prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego – uroczysta inauguracja

pan dr Marek BurakZ dziejów parafii św. Michała Archanioła we Wrocławiu do 1945 roku

pan dr Krzysztof DemidziukArcheologia w parafii św. Michała Archanioła we Wrocławiu

pani prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata ChorowskaPiotr Włost, benedyktyni czy norbertanie? Dylematy wokół atrybucji portalu z opactwa na Ołbinie

pan dr Jacek WitkowskiRzeźba romańska wrocławskiego Ołbina

pan mgr Piotr SzukielXV-wieczny „Liber ordinarius” opactwa premonstratensów na Ołbinie (BUWr I Q 185). Przyczynek do badań

pan dr hab. Bogusław Czechowicz, prof. UOOpactwo ołbińskie a polityczno-ideowe dylematy Wrocławia pierwszych dekad XVI wieku – próba nowego spojrzenia z uwzględnieniem zjawisk zachodzących w Koronie Czeskiej

pani prof. dr hab. inż. arch. Wanda KononowiczKształtowanie się przestrzeni miejskiej w rejonie kościoła św. Michała w XIX i XX wieku

pan dr Roman StelmachArchiwalia do dziejów kościoła i parafii Św. Michała (do 1945 r.) zachowane w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu

dyskusja

29 kwietnia

pani dr Anna SutowiczTowarzystwo Salezjańskie w dziele odbudowy kościoła i parafii św. Michała Archanioła we Wrocławiu (1947-1966)

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

kościół pw. św. Michała Archanioła na Ołbinie — fot. Adrian Nikiel

kościół pw. św. Michała Archanioła na Ołbinie — fot. Adrian Nikiel

dr Anna Sutowicz

kościół pw. św. Michała Archanioła na Ołbinie — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.