Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Kresowianie na Dolnym Śląsku — konferencja

Kresowianie na Dolnym Śląsku

Akademia Patriotów / Dolnośląska Inicjatywa Narodowa / Federacja dla Rzeczypospolitej / Ruch Narodowy

11 lipca 2019 roku obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. 76 lat temu na Wołyniu osiągnęła swój szczyt masowa, skoordynowana akcja przeciwko Polakom prowadzona przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów Stefana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię – Ukraińską Powstańczą Armię (UPA).

Ludobójstwo objęło nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie oraz niektóre części innych województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyzny (od zachodu) i Polesia (od północy). Planowa eksterminacja ludności polskiej oraz powojenne zmiany graniczne doprowadziły do opuszczenia przez setki tysięcy naszych rodaków terenów wschodniej Polski. Wielu z nich od roku 1945 przybywało na Dolny Śląsk i po osiedleniu starało się w nowych warunkach zachowywać tradycje wyniesione z utraconej Ojczyzny. Konferencja, która odbyła się we wrocławskim Dworze Polskim, została poświęcona temu wciąż żywemu w naszym województwie dziedzictwu.

Podczas spotkania wygłoszono referaty:

Udział Kresowian w odbudowie nauki i kultury we Wrocławiu – pan Stanisław Srokowski

Organizacje kresowe na Dolnym Śląsku – pan Michał Maksim

Arcybiskup Andrzej Szeptycki: patriota czy zbrodniarz? Postawa duchownego wobec zbrodni ludobójstwa na Kresach – pani Halszka Bielecka

Pomniki kresowe na Dolnym Śląsku – pan Adam Rogut

Akademicki ruch kresowy – pan Mikołaj Golema

Madonny Kresowe, obrazy świętych, ołtarze, sakralna kultura materialna przywieziona z Kresów – pani Teresa Sutowicz

Książki i czasopisma kresowe autorów i wydawców wrocławskich (lub dolnośląskich) – pan Tomasz Zieliński

Obyczaje kresowe, kuchnia kresowa na Dolnym Śląsku – pan Zbigniew Jarząbek

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

Kresowianie na Dolnym Śląsku (11 VII AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

przemawia Stanisław Srokowski

Kresowianie na Dolnym Śląsku (11 VII AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

przemawia Michał Maksim

Kresowianie na Dolnym Śląsku (11 VII AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

Michał Maksim, Mikołaj Golema, Teresa Sutowicz

Kresowianie na Dolnym Śląsku (11 VII AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

Tomasz Zieliński, Zbigniew Jarząbek, Michał Maksim, Mikołaj Golema, Teresa Sutowicz, Stanisław Srokowski, Halszka Bielecka, Adam Rogut

Kresowianie na Dolnym Śląsku (11 VII AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

przemawia Mikołaj Golema

Kresowianie na Dolnym Śląsku (11 VII AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

przemawia Teresa Sutowicz

Kresowianie na Dolnym Śląsku (11 VII AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

Tomasz Zieliński, Zbigniew Jarząbek

Kresowianie na Dolnym Śląsku (11 VII AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

Halszka Bielecka

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.