Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » „Król dobrze”? Władysław II Jagiellończyk jako król czeski. W pięćsetlecie śmierci władcy — prof. Bogusław Czechowicz

„Król dobrze”? Władysław II Jagiellończyk jako król czeski. W pięćsetlecie śmierci władcy

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Władysława II Jagiellończyka wybrano na tron czeski, aby przywrócić zasadę legitymizmu – przypomniał pan profesor Bogusław Czechowicz podczas wykładu wygłoszonego 21 lutego 2017 roku. Ten polski królewicz, a równocześnie jeden z najdłużej panujących władców krajów Korony Świętego Wacława (1471-1516) oraz król Węgier (1490-1516), dziś jest postacią słabo pamiętaną w naszym kraju czy chociażby na Śląsku. W granicach obecnego Wrocławia przebywał dwukrotnie, podczas drugiego pobytu przyjmując hołd lenny miasta, które przez kilkanaście lat stało po stronie jego konkurenta do tronu – Macieja Korwina. Do czasów współczesnych meandry polityki Władysława II budzą spory wśród historyków. Niektórym z nich poświęcony był wtorkowy wykład.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.