Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Krucyfiks mistyczny z klasztoru klarysek we Wrocławiu — dr Marcin Wisłocki

Krucyfiks mistyczny z klasztoru klarysek we Wrocławiu

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

9 października 2012 r. odbył się kolejny z wykładów z cyklu „Pożegnanie skarbów uniwersyteckiej kolekcji”. Tym razem zebrani wysłuchali wystąpienia pana dra Marcina Wisłockiego z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, który zaprezentował średniowieczną rzeźbę Chrystusa Ukrzyżowanego z wrocławskiego klasztoru klarysek na szerokim tle porównawczym.

Spotkanie prowadził pan prof. Jan Harasimowicz, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.