Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Lokale rozrywkowe Przedmieścia Świdnickiego na przełomie XIX i XX wieku — Michał Karczmarek

Lokale rozrywkowe Przedmieścia Świdnickiego na przełomie XIX i XX wieku

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Trudno dziś sobie wyobrazić, że współczesna południowa część Wrocławia, położona wzdłuż ul. Powstańców Śląskich, przed stu kilkudziesięciu laty była terenem wiejskim, zabudowywanym powoli i pozwalającym na projektowanie wielkich założeń architektonicznych służących rozrywkom pruskich poddanych. Na paru wybranych przykładach o Belle époque w dziejach naszego miasta opowiadał pan Michał Karczmarek – dziś po opisywanych przez niego miejscach pozostały jedynie nieliczne ślady: pojedyncze budynki i puste place, niegdyś gromadzące tysiące wrocławian. Historia obiektów zaprezentowanych podczas prelekcji jest kolejnym smutnym świadectwem, że przez Wrocław przetoczyła się nie tylko furia zdobywców pod koniec II wojny światowej i po jej zakończeniu – budynki, które przetrwały oblężenie Festung Breslau, były niszczone jeszcze wiele lat po wojnie.

Prelekcji pana Michała Karczmarka wysłuchaliśmy 5 grudnia 2017 roku. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.