Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Ludwik XVIII — lokator Białego Domku w Łazienkach Królewskich — dr hab. Piotr Ugniewski

Ludwik XVIII — lokator Białego Domku w Łazienkach Królewskich

Muzeum Łazienki Królewskie

Na początku XIX wieku w Warszawie pozostającej pod rządami Prusaków przebywał król Francji i Nawarry Ludwik XVIII (panujący w latach 1795-1824). Wraz z rodziną i kilkudziesięcioosobowym dworem znalazł tu schronienie podczas emigracyjnej tułaczki. Rezydował na Krakowskim Przedmieściu, ale oddano mu też do dyspozycji na lato Biały Domek w Łazienkach Królewskich. Pobyt francuskiego dworu w Warszawie nie zawsze był sielanką, Ludwika XVIII śledzili bowiem szpiedzy uzurpatora Napoleona Bonaparte.

8 marca 2017 roku podczas wykładu z cyklu Oświeceniowa republika marzeń pan dr hab. Piotr Ugniewski przedstawił życie codzienne francuskiego monarchy i jego otoczenia, a także powody opuszczenia warszawskiej rezydencji. Nie zabrakło także informacyj o losach hrabiego Prowansji, późniejszego Ludwika XVIII, w latach poprzedzających wybuch rewolucji antyfrancuskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

Biały Domek — letnia rezydencja Ludwika XVIII — fot. Adrian Nikiel

zdjęcie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.