Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » 230-lecie lotnictwa wrocławskiego, część 1: Dzieje wrocławskiej aeronautyki i lotnictwa od maja 1789 r. do maja 1945 r. — dr Andrzej Paściak

230-lecie lotnictwa wrocławskiego, część 1: Dzieje wrocławskiej aeronautyki i lotnictwa od maja 1789 r. do maja 1945 r.

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Historia wrocławskiej aeronautyki rozpoczęła się w maju 1789 roku – i jest tak bogata, że na przegląd wybranych wątków związanych z tą tematyką potrzebne będą dwa spotkania Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii. Podczas pierwszego wykładu nasz gość, pan dr ppłk rez. Andrzej Paściak, znawca lotnictwa wojskowego, przypomniał m.in. pierwszy lot balonem nad Wrocławiem, wskazał, gdzie w epoce przynależności do Prus w stolicy Śląska lokalizowano lotniska, przywołał tutejsze wynalazki związane z rozwojem sił powietrznych i postaci wybitnych lotników, którzy zapisali się w historii obu wojen światowych. Spotkanie 18 grudnia 2018 roku było także okazją, aby sprostować kilka popularnych, ale błędnych informacyj o charakterze biograficznym.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.