Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Ludzkie gadanie (część 19)

Ludzkie gadanie (część 19)

Instytut Misesa

Wydatki związane z tzw. ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi stanowią ponad 30 procent wydatków finansów publicznych. Czy sektor prywatny mógłby lepiej zadbać o osoby korzystające z takich usług?

Rozmawiają o tym panowie Mateusz Benedyk i Paweł Skotnicki – właściciel Kancelarii Finansowej Paweł Skotnicki, autor xiążki pt. Polak mądry przed szkodą. Obowiązkowe składki od medianowej pensji w Polsce to obecnie około 1900 zł miesięcznie. Jaki pakiet ubezpieczeń od konkretnych zagrożeń mogliby zaoferować prywatni ubezpieczyciele za taką kwotę? Co w przypadku śmierci, tymczasowej albo trwałej niezdolności do pracy, choroby w sędziwym wieku, konieczności skorzystania z drogiego leczenia? Co z osobami starszymi i uboższymi – na co mogłyby liczyć?

Odpowiedzi na te pytania usłyszycie w kolejnym „Ludzkim gadaniu”:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.