Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Między Warszawą a Dreznem. Wettyni w latach 1697–1815

Między Warszawą a Dreznem. Wettyni w latach 1697–1815

Muzeum Łazienki Królewskie

Badacze z Polski, Niemiec i Litwy wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej stosunkom polsko-saskim od końca XVII wieku do początku XIX wieku. Dwudniowa dyskusja odbyła się 10 i 11 października 2019 roku w Pałacu na Wyspie.

Konferencja zorganizowana została przez Muzeum Łazienki Królewskie we współpracy z Państwowymi Zbiorami Sztuki w Dreźnie, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie.

Dyskusja poświęcona stosunkom polsko-saskim stanowiła wstęp do wystawy opowiadającej o propagandowej roli sztuki na dworze Wettynów, która prezentowana będzie w Muzeum Łazienki Królewskie w połowie przyszłego roku. Historia rządów Augusta II i Augusta III wyrażona zostanie poprzez arcydzieła malarstwa, rzeźby, porcelany i jubilerstwa oraz medale.

Podczas konferencji omówiony został okres, którego początek wyznacza elekcja Augusta II na króla Polski, a datę końcową – upadek Księstwa Warszawskiego, którego władcą był elektor, a następnie król saski Fryderyk August. Znawcy XVIII w. przedstawili najnowszy stan badań nad historią polityczną i historią sztuki Saksonii oraz Rzeczypospolitej, co stanowiło pole do dyskusji nad różnymi perspektywami badawczymi, a także ocenami epoki saskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.