Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Miejskie zakłady przemysłowe Wrocławia do 1945 roku. Gazownia – elektrownia – wodociągi i kanalizacja — dr hab. Miron Urbaniak, prof. UWr

Miejskie zakłady przemysłowe Wrocławia do 1945 roku

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

W XIX stuleciu Wrocław, jedna z trzech stolic królestwa Prus, przeszedł przemianę od miasta zamkniętego murami miejskimi, fosą i biegiem Odry do metropolii. O dynamice jego rozwoju świadczą liczby. W 1849 r. na 2048 hektarach mieszkały 104 tysiące wrocławian. 50 lat później miasto liczyło 3607 ha i 405600 mieszkańców. Kolejny wzrost można było odnotować w 1911 r. – stołeczna powierzchnia objęła już 4920 ha, a na jej terenie dom znalazło 512700 osób. W 1928 r. powstał „Wielki Wrocław”: 17465 ha i 608800 mieszkańców.

W 1842 r. Wrocław stał się węzłem kolejowym, miał również duże znaczenie jako ośrodek przemysłowy, garnizonowy i administracyjny. Rozwijała się miejska infrastruktura – której poświęcony był wykład pana dra hab. Mirona Urbaniaka, prof. UWr, wygłoszony na spotkaniu WTMH 7 lutego 2023 r. W latach czterdziestych XIX wieku oświetlenie gazowe zastępowało latarnie olejowe. Powstała pierwsza gazownia, za nią wznoszono kolejne – aż do najnowocześniejszej, zbudowanej w 1906 r. na Tarnogaju. Zmiany zaszły również w kwestii zaopatrzenia mieszkańców w wodę – zaczęto wykorzystywać maszyny parowe, a w 1871 r. centralny wodociąg umieszczono przy ul. Na Grobli. Na początek lat pięćdziesiątych datują się początki miejskiej kanalizacji. Działalność elektrowni przypada z kolei na ostatnią dekadę stulecia.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.