Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Dlaczego młodzi nie mają pracy? — Filip Rakoczy, Monika Chałupka, Karol Kaźmierczak

Dlaczego młodzi nie mają pracy?

Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis”

24 lutego 2014 roku z inicjatywy członków Koła Naukowego Myśli Wolnościowej „Praxis”, które działa w środowisku studentów wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Forum Obywatelskiego Rozwoju: pp. Filipem Rakoczym, Moniką Chałupką i Karolem Kaźmierczakiem. Prelegenci przedstawili różne aspekty tego niezwykle istotnego i groźnego dla przyszłości naszej Ojczyzny zjawiska, jakim jest wysokie bezrobocie wśród młodzieży.

Po wystąpieniach reprezentantów FOR wywiązała się dyskusja o skutecznych sposobach walki z bezrobociem – spośród wypowiedzi słuchaczy warto wyróżnić głos podkreślający konieczność premiowania tych Powiatowych Urzędów Pracy, które swoimi działaniami doprowadzą do realnego spadku bezrobocia na podległym im obszarze. Docelowo natomiast urzędy te powinny zostać sprywatyzowane: osoba poszukująca pracy musi być postrzegana jak klient zainteresowany konkretną usługą, a nie jak petent uzależniony od machiny biurokratycznej.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.