Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej — etap III — konferencja prasowa

Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej — etap III

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Nowa aranżacja holu wejściowego, mapping i pokaz multimedialny w małej rotundzie, różnorodne ścieżki narracyjne dostosowane do zainteresowań odbiorców w dużej rotundzie – to niektóre ze zmian, jakie nastąpią podczas modernizacji budynków Muzeum Panorama Racławicka. Największy w historii tej placówki remont rozpocznie się 4 sierpnia 2020 i zakończy w drugim kwartale 2021 roku. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Projekt „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III” to największe z dotychczasowych przedsięwzięć inwestycyjnych towarzyszących ekspozycji we Wrocławiu słynnego dzieła Jana Styki i Wojciecha Kossaka. O jego szczegółach podczas konferencji prasowej zwołanej 20 lipca 2020 r. mówili pan dr hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor MNWr, pan dr Romuald Nowak, kierownik Panoramy, oraz panie Wiktoria Filipiak-Marszalska i Adriana Muszyńska.

Podczas trwających osiem miesięcy prac całkowicie przearanżowana zostanie przestrzeń holu wejściowego: powstanie sklep muzealny nawiązujący w swojej stylistyce do księgarń w Pawilonie Czterech Kopuł i gmachu głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu, zmienione zostanie usytuowanie i wygląd kas. Komunikacja zostanie w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nowy charakter otrzyma mała rotunda, w której w formie mappingu na przestrzennej makiecie prezentowany będzie przebieg bitwy pod Racławicami. Na panoramicznie zaaranżowanym ciągu naściennych ekranów wyświetlana będzie prezentacja multimedialna przybliżająca postać Tadeusza Kościuszki i innych bohaterów bitwy, a także historię powstawania słynnego obrazu.

W dużej rotundzie będzie można wysłuchać nie tylko komentarza znanego widzom do tej pory. Przygotowanych zostanie kilka nowych ścieżek zwiedzania, powstanie m.in. specjalny komentarz dla dzieci.

Część planowanych prac związana będzie z zapewnieniem bezpieczeństwa Muzeum i dostosowania go do obowiązujących przepisów. System stałych urządzeń gaśniczych chroniących płótno zostanie wymieniony na instalację zraszaczową wykorzystującą wysokociśnieniową mgłę wodną. Zainstalowany zostanie nowy system sygnalizacji przeciwpożarowej i nowe oświetlenie awaryjne, zapewniając bezpieczeństwo gościom i pracownikom. Modernizacja systemu kamer zapewni nadzór nad całym Muzeum.

Funkcjonalność budynku poprawi także modernizacja instalacji CO, elektrycznych, wentylacyjnych i sieci okablowania strukturalnego. Gruntownemu remontowi i przebudowie poddane zostaną sanitariaty.

Wszystkie planowane prace odbywać się będą pod czujnym okiem konserwatorów zabytków – zarówno tych z urzędu (budynek wpisany jest do Rejestru Zabytków Województwa Dolnośląskiego), jak i tych, którzy wchodzą w skład wybranego zespołu realizującego prace budowlane i konserwatorskie w Muzeum Panorama Racławicka, a wreszcie i konserwatorów zatrudnionych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Dzięki pracom modernizacyjnym przyjemność i komfort oglądania Panoramy Racławickiej będą większe niż kiedykolwiek wcześniej.

Projekt „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III” otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, który jest częścią działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Wartość dotacji uzyskanej z funduszy europejskich wynosi 18 227 184,57 zł.

Wkład własny zapewniony przez:

– Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 5 298 362,20 zł,

– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego: 4 868 998,70 zł.

Wartość całkowita projektu: 29 022 817,40 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

panorama_remont_0399.jpg

zdjęcie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.