Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Dlaczego monarchia jest lepsza nie tylko dla gospodarki? — Jan Lech Skowera

Dlaczego monarchia jest lepsza nie tylko dla gospodarki?

Civitas Christiana

28 maja 2012 r. wrocławska siedziba stowarzyszenia Civitas Christiana stała się miejscem niezwykle burzliwej dyskusji, do której pretextem okazał się krótki wykład pana Jana Lecha Skowery, marszałka Konfederacji Spiskiej. Tematem wystąpienia znakomitego gościa była odpowiedź na politycznie niepoprawne pytanie: dlaczego monarchia jest lepsza nie tylko dla gospodarki? Był to jednak tylko wstęp do ożywionej, momentami wręcz ostrej wymiany myśli między reprezentantami biegunowo odmiennych stylów myślenia o monarchii. Głównym adwersarzem pana marszałka okazał się Adrian Nikiel, prezes Organizacji Monarchistów Polskich, wyrażający zdecydowany sprzeciw wobec wizji zachodnioeuropejskiej „monarchii demokratycznej”, a optujący za tradycyjną monarchią legitymistyczną i katolicką. W dyskusji głos zabierały też inne osoby – jedno jest zatem pewne: polski monarchizm ma bardzo zróżnicowane oblicza.

Dyskusja nie wyczerpała tematu, zachęcamy więc naszych Czytelników do zabierania w niej głosu – czekamy na Państwa artykuły. W imię dziennikarskiej rzetelności musimy też sprostować drobne przejęzyczenie prezesa OMP, który posłużył się skrótem myślowym, w wyniku czego nie zaznaczył precyzyjnie, iż przywołany w kontekście francuskim „Napoleon VII” z rodziny Bonaparte nie pochodzi, co oczywiste, z Domu Burbonów, lecz jest z nim jedynie spowinowacony.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.