Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Strażnik Ładu, arbiter, vicarius Christi — ustrój monarchiczny w myśli politycznej średniowiecza — mgr Łukasz Szymański

Strażnik Ładu, arbiter, vicarius Christi — ustrój monarchiczny w myśli politycznej średniowiecza

Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski

17 maja 2012 r. pan Łukasz Szymański podczas odbywającej się w Zieleńcu międzynarodowej konferencji naukowej „Uniwersalne i regionalne metody rozwiązywania sporów społeczno-politycznych i międzypaństwowych” wygłosił referat pt. Strażnik Ładu, arbiter, vicarius Christi — ustrój monarchiczny w myśli politycznej średniowiecza.

Szczególna pozycja monarchii, jako czynnika spajającego różne warstwy i grupy społeczne, została ukazana poprzez pryzmat konfliktów wewnątrzpaństwowych. Referent skupił się na refleksji nad monarchią w myśli pisarzy politycznych doby średniowiecza, kiedy to najpopularniejsza wizja ładu monarchicznego była przesycona wątkami teistycznymi, eschatologicznymi.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.