Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Monarchizm w świecie współczesnym — prof. Jacek Bartyzel

Monarchizm w świecie współczesnym

Krakowski Klub Wtorkowy

16 lutego 2016 roku w Krakowie gościł pan prof. Jacek Bartyzel, który podczas spotkania Klubu zaprezentował przegląd państw obecnie formalnie uznawanych za monarchie oraz panoramę współczesnego monarchizmu, uwzględniając w swoim omówieniu zarówno monarchie prawowite, jak i uzurpacje. Ten podział władza prawowita – uzurpacja ma swoje przełożenie na zróżnicowane pod względem dynastycznym i ideowym ruchy monarchistyczne. Są monarchiści akceptujący „panowanie” tych „monarchów” de facto, którzy uzasadniając swoją rolę w państwie, nie mogą odwołać się ani do prawowitości pochodzenia, ani do prawowitości sprawowania władzy, natomiast w ideowej i dynastycznej opozycji do nich pozostają monarchiści – zwani legitymistami – broniący prawowitych władców i zasad ustroju tradycyjnego. W XXI wieku monarchista stoi przed wyborem: czy akceptuje „koronowaną demokrację”, w której król panuje, ale nie rządzi, czy też pracuje na rzecz przywrócenia Starego Ładu.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.