Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Ekonomia, Etyka, Eudajmonia, czyli o moralności wolnego społeczeństwa — Mateusz Błaszczyk

Ekonomia, Etyka, Eudajmonia, czyli o moralności wolnego społeczeństwa

Stowarzyszenie KoLiber / Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii we Wrocławiu / Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis”

Bycie złym jest pewnym rodzajem głupoty – tę prostą prawdę przypomniał pan Mateusz Błaszczyk, wiceprezes Centrum Kapitalizmu i redaktor naczelny portalu Obiektywizm.pl, podczas spotkania środowiska wolnościowego, do którego doszło 14 marca 2019 roku we Wrocławiu. Zanim jednak wybrzmiało to zwięzłe, z ducha sokratejskie podsumowanie, nasz gość przypomniał, że po kryzysie 2008 roku na Zachodzie pojawiła się kolejna mutacja socjalizmu, której otwarcie hołdują znani artyści, naukowcy, politycy i przywódcy religijni1. Powszechne stały się przepowiednie zagłady kapitalizmu, trwa nieustanny atak, który ma udowodnić, że kapitalizm opiera się na najgorszych z możliwych podstawach etycznych i gorzej już być nie może. Czy taki obraz kapitalizmu jest słuszny? Czy definicja współczesnego kapitalizmu może ograniczać się do klasycznej konstatacji, że kapitalizm jest tożsamy z prywatną własnością środków produkcji?

Czytelników Portalu Legitymistycznego zachęcamy do dalszej dyskusji o zagadnieniach omówionych przez pana Mateusza Błaszczyka – czekamy na Państwa głosy.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo


1 Prelegent błędnie określił Franciszka, zwierzchnika Nowego Kościoła montiniańskiego, mianem papieża Kościoła katolickiego. Warto przypomnieć, że jednak nie można jednocześnie stać na czele dwóch wspólnot religijnych o sprzecznych doktrynach – przypis redaktora naczelnego Portalu Legitymistycznego.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.