Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Myśl konserwatywna, tradycjonalizm, karlizm, kontrrewolucja, przywrócenie monarchii (część 2 i 3) — prof. Jacek Bartyzel

Myśl konserwatywna, tradycjonalizm, karlizm, kontrrewolucja, przywrócenie monarchii (część 2 i 3)

Rozmawiał Michał Murgrabia

Katolickiego króla musi koronować katolicki biskup – przypomniał pan prof. Jacek Bartyzel podczas rozmowy z panem Michałem Murgrabią – aby mogła znów zaistnieć monarchia katolicka, ograniczona prawami wspólnot i przestrzegająca prawowitości sukcesji. Monarchia bowiem nierozłącznie wiąże się z religią: religia jest fundamentem królestwa, a królestwo opoką religii, dlatego restauracja nie będzie możliwa bez odrodzenia duchowości i nawrócenia społeczeństw postchrześcijańskich – przywrócenia w procesie kontrrewolucji Społecznego Królestwa Chrystusa.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.