Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Nacjonalizm zamiast globalizacji — Aleksander Krejckant

Nacjonalizm zamiast globalizacji

Brygada Dolnośląska Obozu Narodowo-Radykalnego

4 lipca 2015 roku zapisał się w historii polskiego nacjonalizmu wrocławskim wykładem pana Aleksandra Krejckanta, kierownika głównego Obozu Narodowo-Radykalnego, który w swoich rozważaniach o walce ze zjawiskiem globalizacji zaakcentował podobieństwo celów ruchów alterglobalistycznych i nacjonalistycznych oraz sprzeciw wobec „kapitalizmu” i dość enigmatycznie określanego „wolnego rynku”.

Wśród paru osób, które po wykładzie z pozycyj wolnościowych podjęły zdecydowaną polemikę z p. Krejckantem, był również prezes Organizacji Monarchistów Polskich Adrian Nikiel, wskazujący na kluczowe – jego zdaniem – sprzeczności w wizji ekonomicznej prelegenta. Zauważył m.in., że lider narodowych radykałów proponuje działaczom ONR ostry skręt programowy w lewo, nie dostrzegając, iż zjawiska, które krytykuje, wynikają z biurokratycznych ograniczeń wolnego rynku i oligarchizacji gospodarki. Prezes OMP podkreślił, że od czasu faktycznego zniesienia tzw. ustawy Wilczka wolny rynek w Polsce przeszedł inwolucję. Wraz z kolejnymi nowelizacjami tej ustawy znikały – preferowane przez p. Krejckanta – małe polskie sklepy.

Zachęcamy Czytelników Portalu Legitymistycznego do dyskusji o programie nakreślonym przez szefa ONR. Czekamy na Państwa artykuły.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.