Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Nacjonalizm w XXI wieku? — debata

Nacjonalizm w XXI wieku?

Civitas Christiana / Obserwatorium Społeczne

Tegoroczny Marsz Niepodległości i inne uroczystości patriotyczne zostały 4 listopada 2019 roku poprzedzone dyskusją w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Udział w niej wzięli naukowcy – panowie dr hab. Mikołaj Cześnik (Uniwersytet SWPS), dr hab. Piotr Grabowiec (Uniwersytet Wrocławski), dr Tomasz Skonieczny (Fundacja Krzyżowa) – i znany działacz narodowy, pan Aleksander Krejckant (Fundacja Reorientacje). W roli moderatora rozmowy wystąpił pan redaktor Maciej Rajfur.

Dyskusja, której temat został sformułowany w sposób najszerszy z możliwych, w nieuchronny sposób stała się najpierw okazją do wyrażenia stosunku dyskutujących do nacjonalizmu, a właściwie – do ich wyobrażeń o nacjonalizmie. Nie zabrakło również uproszczeń, wśród których niestety zniknęła specyfika idei nacjonalistycznych, powstałych przecież na skrajnej lewicy i będących wyrazem buntu przeciwko legitymizmowi i nauczaniu Kościoła, ale w ciągu kolejnych dekad powoli i nie do końca konsekwentnie przesuwanych na pozycje prawicowe, a w formie nacjonalizmu chrześcijańskiego dających się nawet pogodzić z pewnymi wizjami monarchizmu. Ten proces tranzycji jeszcze nie dobiegł końca, a wśród wielu autointerpretacyj nacjonalizmu są i takie, o których można stwierdzić, że nadal sytuują się na lewicy. Przez większość spotkania i w znacznej części wypowiedzi nacjonalizm jawił się zatem jako pewien monolit, mimo że, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę jedynie polskie idee narodowe, łatwo wyodrębnimy w nim nurty wzajemnie sprzeczne, zarówno historyczne, jak i współczesne. Cóż dopiero mówić o nacjonalizmach w innych krajach europejskich i w innych kręgach cywilizacyjnych. Tak więc niewątpliwie bardziej trafnym tytułem spotkania byłoby pytanie – nacjonalizm czy nacjonalizmy w XXI wieku?

Przede wszystkim jednak cytaty z wydanego w 2017 roku dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. Chrześcijański kształt patriotyzmu i związana z tym część rozmowy dowiodły, że moderniści nie dysponują aparaturą pojęciową, która pozwoliłaby na rzetelne opisanie nacjonalizmów, nacjonalizmu zaś nie udaje się wtłoczyć w paradygmat modernistyczny. Nikt zatem nie był zaskoczony, gdy pan Aleksander Krejckant poinformował, że przed polskimi nacjonalistami zamykają się drzwi kościołów, a pewna część tego środowiska związała się z duszpasterstwem Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Głos z sali, który na koniec spotkania przywołał słowa papieża Piusa XI, tym jednym cytatem de facto unieważnił narrację modernistyczną.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem, równocześnie przepraszając za zakłócenia spowodowane nadaktywnością jednego z obecnych w auli modernistycznych duchownych, skutecznie niedostrzegającego kamery Portalu Legitymistycznego i parę razy miotającego się przed jej obiektywem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.