Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » „Najkrótsza historia Europy Środkowej” — dr Tomasz Serwatka

„Najkrótsza historia Europy Środkowej”

Civitas Christiana

16 listopada 2015 roku w ramach „Poniedziałków na Kuźniczej” odbył się wieczór autorski pana dra Tomasza Serwatki, który we wrocławskim wydawnictwie Lena opublikował Najkrótszą historię Europy Środkowej. Publikacja jest próbą przekrojowo-problemowej prezentacji ogólniejszych procesów, zjawisk i tendencyj rozwojowych regionu. W kolejnych esejach autor kreśli panoramę dziejów Europy Środkowej od średniowiecza po czasy współczesne.

Europa centralna pozostawała przez stulecia pod cywilizacyjną dominacją kultury niemieckiej, a do XIV wieku była to też dominacja polityczna. Od XV do połowy XVII w. znaczny wpływ wywierała Polska – dynastia Jagiellonów, a potem Rzeczpospolita Obojga Narodów. Następne dziesięciolecia przyniosły znów przewagę krajom niemieckim (Prusy, Austria), w wieku XIX wyraźnie zaznaczył się w centrum kontynentu wpływ Rosji. Ostatnie stulecie znamionowały częste i burzliwe zmiany konfiguracji politycznej. W latach 1945-1989 przemożny był nacisk Związku Sowieckiego. Obiektywnie najsilniejszymi państwami regionu są jednak Niemcy i Polska.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.