Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Naród, narodowość i nacjonalizm w pracach Ludwiga von Misesa i Friedricha Augusta von Hayeka — Przemysław Hankus

Naród, narodowość i nacjonalizm w pracach Ludwiga von Misesa i Friedricha Augusta von Hayeka

Stowarzyszenie KoLiber / Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii we Wrocławiu / Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis”

Gdyby wierzyć propagandzie skrajnej lewicy, w Polsce szaleje nacjonalistyczny terror – dyskretnie wspierany przez obóz rządowy. Do jednego worka wrzuca się najrozmaitsze, również pozostające we wzajemnej sprzeczności zjawiska, co prowadzi w końcu do dewaluacji pojęć i szyderczych komentarzy w rodzaju: faszyzm, wszędzie faszyzm. Nic zatem dziwnego, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się poważne rozważania o definicjach narodu, tożsamości narodowej i zjawisku nacjonalizmu. Tym zagadnieniom był poświęcony wykład pana Przemysława Hankusa, prezesa Stowarzyszenia Libertariańskiego i doktoranta na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, który 15 maja 2018 roku przedstawił poglądy współtwórców austriackiej szkoły ekonomii: Ludwika von Misesa i Fryderyka Augusta von Hayeka, wzbogacając swoje wystąpienie prezentacją stanowiska Jesusa Huerty de Soto.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

Prezentacja: Naród, narodowość i nacjonalizm w pracach Ludwika von Misesa i Fryderyka Augusta von Hayeka

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.