Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Wczoraj, dziś i jutro Narodowej Myśli Wolnorynkowej — Karol Skorek, Marek Kułakowski, Marian Kowalski

Wczoraj, dziś i jutro Narodowej Myśli Wolnorynkowej

Ruch Narodowy

Wielka i silna ekonomicznie Polska była tematem przewodnim spotkania zorganizowanego 19 października 2013 roku we wrocławskiej Tawernie przez Ruch Wolności, który działa w ramach Ruchu Narodowego. Na program wieczoru złożyły się trzy prelekcje oraz dyskusja.

Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie pana Mariana Kowalskiego, charyzmatycznego przywódcy Ruchu Narodowego, pod którego słowami – przepełnionymi gniewem na tych, którzy niszczą Polskę i Polaków – śmiało mogliby podpisać się działacze Organizacji Monarchistów Polskich. Z uznaniem przyjmujemy wolnorynkowe deklaracje, które mogą być znakomitą płaszczyzną współpracy wszystkich środowisk patriotycznych, nie tylko tych wywodzących się z tradycji endeckiej i narodowo-radykalnej. Razem – dla Wielkiej Polski!

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Karol Skorek (działacz Obozu Narodowo-Radykalnego, inicjator akcji „Swój do swego po swoje”) – Myśl polityczna i ekonomiczna Romana Rybarskiego

Marek Kułakowski (przewodniczący Centrum Analiz stowarzyszenia KoLiber) – Idee Romana Rybarskiego a współczesne problemy gospodarcze

Marian Kowalski (członek Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego) – Wyzwania gospodarcze stojące przed Ruchem Narodowym

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.