Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ukraińskiego Ludobójstwa — Stanisław Srokowski, Halszka Bielecka, Szymon Cybulski

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ukraińskiego Ludobójstwa

Roty Niepodległości

We wrocławskim Dworze Polskim, w siedemdziesiątą ósmą rocznicę wołyńskiej krwawej niedzieli, dzięki współpracy stowarzyszeń narodowych odbyła się kolejna konferencja poświęcona ludobójstwu na terenie województw południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej. Do zorganizowanych mordów na Polakach i przedstawicielach mniejszości narodowych dochodziło w latach 1939–1947, lecz apogeum genocydu przypadło na 11 lipca 1943 r., kiedy nacjonalitaryści z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii w ciągu jednego dnia zaatakowali 99 miejscowości. Symbolem, który w przestrzeni publicznej ma przypominać o krwawej niedzieli, jest kwiat lnu.

Podczas spotkania referaty wygłosili: pan Stanisław Srokowski – Zanim nastąpił Wołyń, pani Halszka Bielecka – Tragedia Wołynia, pan Szymon Cybulski – Krwawa Niedziela1.

W drugiej części społecznych obchodów marsz wrocławian przeszedł z Rynku obok gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przypomniano o postawie abp. Andrzeja Szeptyckiego OSBM w latach II wojny światowej, do pomnika-mauzoleum na bulwarze Xawerego Dunikowskiego. Podczas krótkiej uroczystości wieńce pod pomnikiem złożyli przedstawiciele Straży Niepodległości, Obozu Wielkiej Polski, Rot Marszu Niepodległości, Obozu Narodowo-Radykalnego, Fundacji Akademia Patriotów, Młodzieży Wszechpolskiej, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Pobudki, Stowarzyszenia Suwerenność Pamięć Tożsamość oraz Towarzystwa Ormian Polskich.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

Szymon Cybulski, Halszka Bielecka, Stanisław Srokowski (Wrocław, 11 VII AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

Szymon Cybulski, Halszka Bielecka, Stanisław Srokowski (Wrocław, 11 VII AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

Marsz Pamięci (Wrocław, 11 VII AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

Marsz Pamięci (Wrocław, 11 VII AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

Marsz Pamięci (Wrocław, 11 VII AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

Marsz Pamięci (Wrocław, 11 VII AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

Marsz Pamięci (Wrocław, 11 VII AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel


1 Uwaga: Drastyczne treści. Nagranie wyłącznie dla widzów/słuchaczy dorosłych.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.