Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Wokulski we Wrocławiu? O narodzinach nowoczesnego handlu na Śląsku — dr hab. Leszek Ziątkowski, prof. UWr

Wokulski we Wrocławiu? O narodzinach nowoczesnego handlu na Śląsku

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Ścisła reglamentacja dóbr i usług w epoce feudalizmu doprowadziła do sytuacji, w której Żydzi – jako grupa społeczna pozostająca poza hierarchią stanową i w związku z tym nieobjęta wieloma ograniczeniami nałożonymi na katolików – zdominowali handel i bankowość. Ten stan rzeczy nie wynikał więc ze szczególnych zdolności tej mniejszości, lecz był efektem obowiązujących przez stulecia regulacyj. We Wrocławiu dopiero w drugiej połowie XIX wieku, w wyniku zniesienia dotychczasowych przepisów i uwolnienia gospodarki, możliwy stał się nowoczesny handel. O przejściu od systemu, w którym aktywność gospodarcza podlegała kontroli, do współczesnych form handlu opowiadał na przykładzie naszego miasta pan dr hab. Leszek Ziątkowski, prof. UWr. Prelegent przypomniał, że przemiany dziewiętnastowieczne można porównać do wydarzeń z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy Polacy wyzwoleni z gorsetu gospodarki centralnie sterowanej korzystali z dobrodziejstw, które daje choćby częściowa swoboda tworzenia.

Spotkanie w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się 27 marca 2018 roku. Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.