Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » O niedzielę wolną dla handlu — Marcin Zieliński

O niedzielę wolną dla handlu

Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis”

Pan Marcin Zieliński, ekonomista, tłumacz, kierownik projektów wydawniczych Instytutu Misesa, autor artykułów i analiz dotyczących wolności gospodarczej, podczas pierwszego w tym roku akademickim spotkania Koła Naukowego Myśli Wolnościowej „Praxis” rozważał korzyści i straty, jakie wiążą się z propozycją przyjęcia ustawy zabraniającej prowadzenia handlu w dni świąteczne. Czy rzeczywiście istnieje konflikt między wolnością gospodarczą i prawem do wypoczynku? Czy pracownicy „sieciówek” zyskają na nowych przepisach?

Prelegent tym zagadnieniom poświęcił także artykuł opublikowany na stronie Instytutu Misesa:

(…) Jednym z haseł akcji zbierania podpisów było „Twoja wolność to niewola innych”. Przyjmijmy na chwilę retorykę twórców tego hasła. W uzasadnieniu do projektu ustawy możemy przeczytać, że „pracownicy zatrudnieni w niedziele nie mogą skorzystać z udziału w wielu wydarzeniach kulturalnych, społecznych, rozrywkowych, z których korzystają osoby zatrudnione np.: w podstawowym systemie czasu pracy” (s. 4). Projektodawcy oczekują zatem, że dzięki wprowadzeniu ustawy w życie przed pracownikami sklepów otworzą się nowe możliwości spędzania wolnego czasu w niedziele. Co jednak z tymi, którzy takie wydarzenia kulturalne, społeczne i rozrywkowe muszą obsługiwać? Czy niedzielna wolność pracowników sklepów nie oznacza niewoli pracowników kin, teatrów, restauracji i innych lokali, których zamknięcia w niedziele nie przewiduje projekt ustawy? Czy również tym pracownikom nie powinno przysługiwać prawo do wolnych niedziel? Czy nie należałoby również ich dzieciom „oddać rodziców w niedziele”?

Podobne pytania nasuwają się po przeczytaniu innego — dość zastanawiającego — fragmentu uzasadnienia, że „u osób pracujących w weekendy częściej występują dolegliwości bólowe, mięśniowo-szkieletowe, bezsenność i problemy psychosomatyczne” (s. 3). Jednak wbrew swym górnolotnym deklaracjom, że „niedziela nie dzieli”, projektodawcy najzwyczajniej w świecie dzielą ludzi na „lepszych” i „gorszych” — na tych, którym należy się prawo do wolnej niedzieli, i na tych, którzy w niedziele mają zaspokajać, choćby kosztem swojego zdrowia i życia rodzinnego, potrzeby wybrańców. (…)

Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 23 listopada 2016 roku. Zapraszamy do wysłuchania nagrania i zapoznania się z prezentacją:

O niedzielę wolną dla handlu, część 1
O niedzielę wolną dla handlu, część 2
O niedzielę wolną dla handlu, część 3
O niedzielę wolną dla handlu, część 4

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.