Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Niemcy na mapie Europy? — Piotr Sutowicz, Mateusz Zbróg

Niemcy na mapie Europy?

Civitas Christiana

18 września 2017 roku wielowymiarowa „kwestia niemiecka” zdominowała kolejne spotkanie w sali konferencyjnej Civitas Christiana we Wrocławiu. Wprawdzie na debatę nie dotarł zapowiadany wcześniej pan dr Tomasz Stępień, godnie go jednak zastąpił znany już Czytelnikom Portalu Legitymistycznego pan Mateusz Zbróg. Nie zabrakło oczywiście szefa wrocławskiego oddziału stowarzyszenia, pana Piotra Sutowicza. Mówcy, odwołując się do nauki o cywilizacjach zainicjowanej badaniami Feliksa Konecznego, nakreślili łamiący stereotypy obraz Niemiec podbitych i skolonizowanych przez dziewiętnastowieczne Prusy, przypomnieli także, że należy raczej mówić o narodach niemieckich niż o jednym narodzie niemieckim. Błędem polityki polskiej w relacjach z zachodnim sąsiadem było traktowanie Niemiec jako jednolitej struktury, w której obliczu nie warto nawet się silić na inspirowanie środowisk przyjaznych Polsce. Jak można było usłyszeć w podsumowującym dyskusję głosie z sali, aby Niemcy przestały być zagrożeniem dla naszego kraju i jego interesów, trzeba m.in. wspierać idee legitymizmu poszczególnych państw niemieckich. Żeby Niemcy stały się niemieckie, muszą przestać być pruskie.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.