Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Nieznane elementy wystroju kamieniarskiego dawnego opactwa na Ołbinie — dr inż. arch. Piotr Kmiecik

Nieznane elementy wystroju kamieniarskiego dawnego opactwa na Ołbinie

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Opactwo świętego Wincentego na Ołbinie przestało istnieć w XVI wieku, a jego dzieje wciąż kryją wiele tajemnic. Szansą na wyjaśnienie niektórych z nich są badania archeologiczne, również te prowadzone poza Ołbinem – w okolicach dawnej Bramy Mikołajskiej. O nich właśnie mówił pan dr inż. arch. Piotr Kmiecik, kierownik wykopalisk, w trakcie prelekcji wygłoszonej 23 października 2018 roku. Odkryte artefakty pozwalają na formułowanie kolejnych hipotez badawczych w odniesieniu do architektury klasztornej Ołbina.

Spotkanie prowadził pan Piotr Szukiel, który również podzielił się ze słuchaczami informacjami na temat funkcjonowania średniowiecznych klasztorów we Wrocławiu. Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.