Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Niszczenie słowa i polityka destrukcji — od Platona do szkoły frankfurckiej — dr hab. Marek Jan Olbrycht, prof. UR

Niszczenie słowa i polityka destrukcji — od Platona do szkoły frankfurckiej

dr hab. Marek Jan Olbrycht, prof. UR

27 maja 2013 roku odbył się drugi wykład z cyklu „W kręgu Idei” zorganizowany przez Dyskusyjne Koło Filozoficzne „Eudaimonia” oraz Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tym razem wystąpienie zatytułowane Niszczenie słowa i polityka destrukcji — od Platona do szkoły frankfurckiej wygłosił pan prof. Marek Jan Olbrycht z Instytutu Historii UR. Na wstępie prelegent nakreślił analogię między antycznym sporem między Platonem i sofistami a dwudziestowiecznymi dyskusjami między zwolennikami tradycyjnej filozofii i myślicielami skupionymi w tzw. szkole frankfurckiej.

Następnie profesor Olbrycht omówił historię uczonych związanych z Instytutem Badań Społecznych, by przejść do omawiania formułowanych tam idei, nie kryjąc przy tym krytycznego wobec nich stosunku. Prezentowane podczas wykładu kwestie były prezentowane w sposób przystępny i zrozumiały, za co naszemu gościowi należą się ogromne podziękowania.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

prof. Marek Jan Olbrycht — fot. Daniel Czarnota

zdjęcie: Daniel Czarnota

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.