Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Nowe aspekty sytuacji geopolitycznej Polski — dr hab. Tadeusz Marczak, prof. AWL

Nowe aspekty sytuacji geopolitycznej Polski

Civitas Christiana

Czy i kiedy wybuchnie wojna na Ukrainie? Jakie będzie miała skutki dla Polski, czy nasz kraj również jest zagrożony? – te pytania od kilku tygodni absorbują wielu Polaków. Czy będzie to wojna na wielką skalę, a może raczej ograniczona „mała, zwycięska wojna”? Czy Rosja użyje broni atomowej, choćby w ograniczonym zakresie? Którzy z sojuszników Stanów Zjednoczonych mogą paść ofiarą ataku jądrowego i jaka będzie reakcja Sojuszu Północnoatlantyckiego? Ile milionów obywateli Ukrainy będzie szukać schronienia za zachodnią granicą? – zastanawiają się analitycy.

Do tej dyskusji włączył się pan prof. Tadeusz Marczak, dzieląc się swoimi przemyśleniami podczas spotkania zorganizowanego 24 stycznia 2022 roku w siedzibie Civitas Christiana. Zdaniem Prelegenta we współczesnej Rosji ponownie realizowana jest koncepcja „trójjedynego narodu rosyjskiego”, która – wymierzona w polską przedrozbiorową świadomość narodową – w swojej pierwotnej wersji miała uzasadniać rozbiory Rzeczypospolitej. Dziś służy zamiarom podporządkowania Moskwie Białorusi i Ukrainy.

Wystąpienie pana profesora traktujemy jako punkt wyjścia i materiał do dalszej dyskusji z udziałem Czytelników Portalu Legitymistycznego – zważywszy na niektóre opinie, które śmiało można skojarzyć z ideami lewicy. Czekamy na Państwa głosy, zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.