Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » „Nowe horyzonty w nowych mediach. Zjawiska sztuki polskiej w latach 1945-1981” — dr Barbara Banaś, Adam Sobota

„Nowe horyzonty w nowych mediach. Zjawiska sztuki polskiej w latach 1945-1981”

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Na 4 czerwca 2017 roku zaplanowano otwarcie wystawy czasowej we wrocławskim Pawilonie Czterech Kopuł, dwa dni wcześniej odbyła się natomiast konferencja prasowa połączona z prezentacją dziennikarską. Wystawa jest poświęcona zagadnieniu sztuki nowych mediów (fotografii, a także filmom video) w Polsce Ludowej okresu 1945-1981. Znalazły się na niej prace m.in. Zbigniewa Dłubaka, Jerzego Lewczyńskiego, Zdzisława Beksińskiego, Zofii Rydet, Romualda Kutery, Józefa Robakowskiego oraz wielu innych twórców. W spotkaniu udział wzięli pani wicedyrektor dr Barbara Banaś i kurator wystawy, pan Adam Sobota.

Jak zauważył pan Adam Sobota: Reakcją na pompatyczny schematyzm socrealizmu były tworzone w latach 50. XX wieku fotografie i filmy ukazujące ciemniejsze strony życia codziennego oraz pojawiająca się moda na abstrakcję. W latach 60. polscy artyści coraz częściej wypowiadali się poprzez formy instalacji i happeningów, gdzie w jeszcze większym stopniu wykorzystywano nowe media. Przełomowe znaczenie miały zbiorowe wystawy „Fotografia subiektywna” (1968) i „Fotografowie poszukujący” (1971), gdzie pokazano cały wachlarz kreatywnych zastosowań fotografii. W tym kierunku po 1970 r. podążało wielu artystów, wiele grup, niezależnych galerii i środowisk preferujących postkonceptualny nurt sztuki. Po 1975 r. alternatywą dla idei sztuki konceptualnej był tzw. kontekstualizm, również wykorzystujący nowe media. W fotografii bardzo prężny był wówczas nurt tzw. fotografii ekspansywnej, czyli działań poza galeriami, w przestrzeni publicznej, zaskakujących formą i rozwijających się w czasie, stosownie do warunków i reakcji odbiorców. Sytuacja ta wytworzyła trwałe podstawy dla rozwoju sztuki alternatywnej w Polsce, także po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r., i w znacznej mierze określiła kształt polskiej sztuki w latach 80. Dopiero upadek systemu komunistycznego w Europie Wschodniej po 1989 r. zmienił zasadniczo warunki funkcjonowania polskiej sztuki, nie przekreślając jednak znaczenia jej dorobku w minionych dekadach. Wystawa ukaże prace najważniejszych twórców i główne tendencje w sztuce nowych mediów w tym czasie.

Expozycja będzie dostępna do 6 sierpnia. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

Konferencja prasowa w Pawilonie Czterech Kopuł (2 VI AD 2017) — fot. Adrian Nikiel

Konferencja prasowa w Pawilonie Czterech Kopuł (2 VI AD 2017) — fot. Adrian Nikiel

Konferencja prasowa w Pawilonie Czterech Kopuł (2 VI AD 2017) — fot. Adrian Nikiel

Konferencja prasowa w Pawilonie Czterech Kopuł (2 VI AD 2017) — fot. Adrian Nikiel

Konferencja prasowa w Pawilonie Czterech Kopuł (2 VI AD 2017) — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.