Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » O początkach Wrocławia inaczej — prof. Stanisław Rosik

O początkach Wrocławia inaczej

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Dlaczego w Kronice biskupa Thietmara z Merseburga nazwa Wrocław pojawia się w rodzaju żeńskim? Czy wynika to jedynie ze specyfiki języka łacińskiego, czy może być punktem wyjścia do formułowania nowych hipotez odnośnie do najwcześniejszych dziejów miasta? Historycy wciąż dyskutują o tym, kto założył Wrocław. Kim była ta osoba spowita mrokiem historii, o której nie pozostały nawet legendy (używając współczesnych pojęć): Czechem?, Polakiem? Czy mogła być kobietą? O problemach badawczych, z którymi musi zmagać się badacz wczesnośredniowiecznego Śląska, opowiadał 2 kwietnia 2019 roku pan prof. dr hab. Stanisław Rosik.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.