Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » O procesie opracowywania zbiorów sztuki średniowiecznej Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu — dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr, dr Agnieszka Patała, dr Jacek Witkowski, doc. UWr

O procesie opracowywania zbiorów sztuki średniowiecznej Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Muzeum Archidiecezjalne, powołane w XIX wieku dla ochrony sztuki sakralnej, prawdopodobnie nie zalicza się do najbardziej znanych muzeów Wrocławia. W zbiorach – liczących około sześciu tysięcy artefaktów – ma jednak m.in. dzieła romańskie i gotyckie, nad którymi badania podjęli naukowcy z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach przyznanego im ministerialnego grantu weryfikują stan wiedzy o zabytkach, a także popularyzują swoje dokonania za pośrednictwem Katalogu sztuki średniowiecznej na Facebooku. Praca z dziełami, które często nie mają precyzyjnych opisów, a ich pochodzenia i autorstwa można się jedynie domyślać, jest szansą na ustalenia wzbogacające – również poza kręgiem specjalistów – wiedzę o dziejach Śląska.

4 czerwca 2024 roku na spotkaniu Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii gościli: pan dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr, pani dr Agnieszka Patała oraz pan dr Jacek Witkowski, doc. UWr. Znani naukowcy i popularyzatorzy wiedzy przybliżyli zebranym zarys historii archidiecezjalnej placówki, ogólną informację o zbiorach i zakres prowadzonych prac. Dodatkowo zaprezentowali trzy zabytki: grupę Tryumfu Maryi (przykład stylu pięknego – powstał prawdopodobnie około roku 1400 lub w I ćwierci XV stulecia), wysokiej klasy przykład rzemiosła gotyckiego, zadziwiająco dobrze zachowany pacyfikał z 1374 roku (krzyż jest drzewem życia, symbolizuje również królewską godność naszego Zbawiciela) oraz pełnoplastyczną rzeźbę św. Jerzego na koniu (pochodzącą z Ziębic, a datowaną na połowę XV wieku).

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.