Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Europa Środkowowschodnia jako obszar wojny hybrydowej — Piotr Gaglik

Europa Środkowowschodnia jako obszar wojny hybrydowej

Civitas Christiana

Wojna hybrydowa prowadzona jest środkami również niemilitarnymi – zaznaczył pan Piotr Gaglik podczas ostatniego tegorocznego spotkania w ramach „Poniedziałków na Kuźniczej” – co oznacza dywersyfikację działań i użycie narzędzi politycznych (takich jak propaganda i zastraszanie). Dziś jesteśmy, zdaniem prelegenta, w tej fazie III wojny światowej, w której testowana jest zdolność samoobrony europejskich społeczeństw, a celowo lub przez przypadek wywołana pandemia SARS-CoV-2 sprzyja kreowaniu głębokich podziałów i manipulacjom socjologicznym mającym na celu osłabianie zdolności żołnierzy do stawiania oporu potencjalnemu zbrojnemu agresorowi.

Niektóre przemyślenia pana Piotra Gaglika, jakie usłyszeli zebrani w siedzibie Civitas Christiana, mogą skłaniać do stawiania pytań i dalszej debaty. Zapraszamy Czytelników Portalu Legitymistycznego do zapoznania się z nagraniem i dyskusji nad opiniami wygłoszonymi 6 grudnia 2021 roku:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.