Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Jak odzyskać Polskę? — Robert Winnicki

Jak odzyskać Polskę?

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości

Portal Legitymistyczny jest od dwóch lat jednym z patronów Marszu Niepodległości, wydarzenia, wokół którego powstają kolejne inicjatywy społeczne. 17 grudnia 2012 r. pan Robert Winnicki, współorganizator Marszu i prezes Młodzieży Wszechpolskiej, przedstawił mieszkańcom Wrocławia cele i metody działania Ruchu Narodowego — pozapartyjnej struktury, która miałaby zmienić obecną scenę polityczną, przeprowadzić Kontrrewolucję i obalić republikę Okrągłego Stołu. Wokół propozycyj p. Winnickiego rozgorzała gorąca dyskusja.

Jako monarchiści mamy nadzieję, że zostanie obalona republika jako taka, a na razie zachęcamy naszych Czytelników do dyskusji o programie i zadaniach Ruchu Narodowego. Czekamy na Państwa wypowiedzi!

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.