Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Opinionizm — JE x. biskup Donald Sanborn

Opinionizm

JE x. biskup Donald Sanborn

4 maja 2019 roku JE x. biskup Donald Sanborn, założyciel Instytutu Rzymskokatolickiego i rektor Seminarium Trójcy Przenajświętszej w Brooksville na Florydzie, wygłosił wykład, którego wysłuchali zgromadzeni w Krakowie katolicy Tradycji. Tematem wystąpienia było zjawisko opinionizmu – zaistniałego w wyniku kryzysu Kościoła Świętego i zamętu rewolucji modernistycznej. Podstawową linią podziału wśród stawiających opór modernizmowi stała się kwestia, czy tożsamość papieża jest zagadnieniem z kategorii „opinii teologicznej”: czy sprzeczne odpowiedzi odnośnie do tego, kto zasiada na Stolicy Piotrowej – Namiestnik Chrystusa?, a może odstępca? – mogą uchodzić za równie dopuszczalne jako potencjalnie prawdziwe? W rzeczywistości tylko jedna z nich może być prawdziwa, gdyż posłuszeństwo prawdziwemu papieżowi jest konieczne do zbawienia, a zanegowanie jego władzy oznacza schizmę. Podobnie pozostawanie w jedności z uzurpatorem Stolicy Apostolskiej, którego nauczanie jest przeciwne Wierze katolickiej, wiąże się z popadnięciem w schizmę. W kontekście całkowicie pewnych wniosków teologicznych (sententia theologica) nie ma już bowiem miejsca na swobodny wybór prywatnej opinii. Opinionizm (…) sprowadza naszą przynależność do prawdziwej wiary do pewnej formy protestanckiego przebierania i wybierania1.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo


1 Cyt za: Opinionizm – bp Donald J. Sanborn

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.