Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Otwarcie Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł — konferencja prasowa

Otwarcie Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

26 czerwca 2016 roku wrocławianie i turyści zainteresowani sztuką polską XX i XXI wieku zostaną zaproszeni do czwartego oddziału wrocławskiego Muzeum Narodowego, gdzie w ramach wystawy stałej zobaczą ponad trzysta dzieł stu artystów. Dwa dni wcześniej w imponujących rozmachem wnętrzach nowej placówki odbyła się konferencja prasowa połączona z prezentacją zbiorów. Plany wystawiennicze przedstawiali: pan dr hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego, oraz panie kurator dr Barbara Banaś i Barbara Ilkosz. W imieniu współpracującego z Muzeum Banku Zachodniego WBK głos zabrała pani dyrektor Katarzyna Meissner.

Po wielu latach pełnienia różnych funkcyj Pawilon Czterech Kopuł – słynne dzieło Jana Poelziga – przywrócony zostanie publiczności. Swoje zbiory prezentować w nim będzie Muzeum Sztuki Współczesnej. W olśniewających bielą, znakomicie zaaranżowanych salach modernistycznego budynku zagoszczą prace najznamienitszych polskich twórców drugiej połowy XX i początków XXI wieku.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu jest właścicielem jednej z największych krajowych kolekcyj polskiej sztuki współczesnej, której historia sięga lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Liczy ona dwadzieścia tysięcy dzieł, które reprezentują wszystkie dyscypliny działań artystycznych – malarstwo, rzeźbę, różne formy przestrzenne i instalacje, zapis video, grafikę, fotografię, dokumentację działań performatywnych.

Siedzibą nowego oddziału jest zabytkowy Pawilon Czterech Kopuł – budynek wzniesiony w 1912 roku. Obok monumentalnej Hali Stulecia Pawilon jest drugą dominantą architektoniczną Terenów Wystawowych, zespołu urbanistycznego, który powstał na potrzeby Wystawy Stulecia, zorganizowanej w 1913 r. we Wrocławiu. Do 1945 r. Pawilon służył wystawom sztuki i wydarzeniom okolicznościowym, w 1948 r. był jednym z miejsc Wystawy Ziem Odzyskanych, a następnie od 1953 r. jego pomieszczenia zajęła wrocławska Wytwórnia Filmów Fabularnych. W dawnych salach wystawienniczych ulokowano szereg niezbędnych dla funkcjonowania tej instytucji pomieszczeń – magazynów, rekwizytorni etc. Skutkowało to m.in. dość znacznym naruszeniem pierwotnej struktury architektonicznej budynku – liczne przebudowy zatarły oryginalną dyspozycję wnętrz. Wraz z rozłożonym na lata upadkiem wrocławskiej wytwórni degradacji podlegał też sam Pawilon. W 2009 r. budynek został przekazany Muzeum Narodowemu we Wrocławiu: w latach 2013-2015 odrestaurowany, odzyskał jednocześnie swą pierwotną funkcję wystawienniczą.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł — fot. Adrian Nikiel

Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł — fot. Adrian Nikiel

Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł — fot. Adrian Nikiel

Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł — fot. Adrian Nikiel

Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł — fot. Adrian Nikiel

Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł — fot. Adrian Nikiel

Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł — fot. Adrian Nikiel

Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.