Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Pinochet a sprawa polska — Piotr Zapałowicz

Pinochet a sprawa polska

Klub Dyskusyjny KWADRAT

W grudniu 2011 roku mija piąta rocznica śmierci generała Augusta Pinocheta, często określanego mianem Ostatniego Kontrrewolucjonisty. Z tej okazji w ramach spotkań wrocławskiego Klubu Dyskusyjnego KWADRAT pan mgr Piotr Zapałowicz wystąpił z prelekcją pt. Pinochet a sprawa polska. Niezwykle ciekawego wystąpienia, które celnie analizowało blaski i cienie rządów zwycięskiego Dyktatora, wysłuchali ludzie zainteresowani prawdą, a nie lewacką propagandą.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.