Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » „Wyciągam do Ciebie rękę a ty ją pochwycisz”. Zofia Kossak-Szczucka — pisarka profetycznego nurtu w literaturze polskiej — dr hab. Ewa Krawiecka

„Wyciągam do Ciebie rękę a ty ją pochwycisz”. Zofia Kossak-Szczucka — pisarka profetycznego nurtu w literaturze polskiej

Civitas Christiana

Nie słabnie zainteresowanie twórczością Zofii Kossak-Szczuckiej (1889–1968) – 3 września 2018 roku wrocławianie mieli przyjemność wysłuchać prelekcji pani dr hab. Ewy Krawieckiej z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która specjalizuje się w literaturze i kulturze staropolskiej, ale w obszarze jej zainteresowań naukowych są również dzieła Romana Brandstaettera, Michała Bułhakowa czy właśnie bohaterki poniedziałkowego spotkania w siedzibie Civitas Christiana. Prelegentka przybliżyła zebranym myśli, które przenikają cały dorobek literacki Zofii Kossak-Szczuckiej – miłość do Boga i miłość do Ojczyzny – i które również decydowały o jej odwadze i życiowych wyborach w latach zniewolenia Polski.

Pisarka jawi się jako postać wręcz symbolicznie przedsoborowa. W interesującym wystąpieniu Prelegentki, zwłaszcza w otwierającym je słowach, pojawiły się jednak, i trzeba to zaznaczyć, akcenty, które muszą budzić zdecydowany sprzeciw katolików integralnych: cytaty z dokumentów Soboru Watykańskiego II. Z punktu widzenia niezmiennego Magisterium to zgromadzenie nie było Soborem Kościoła katolickiego, przeciwnie – stało się niewypowiedzianym wprost aktem założycielskim innej wspólnoty religijnej, później nazwanej Nowym Kościołem montiniańskim. Tak więc, przy całym uznaniu i szacunku dla działań pani dr hab. Ewy Krawieckiej na rzecz popularyzacji twórczości Kossak-Szczuckiej, na Portalu Legitymistycznym „wątki soborowe” musimy potraktować jako co najmniej nieporozumienie.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.