Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Czy Kościół powinien ingerować w politykę? — dr hab. Jacek Bartyzel, prof. UMK

Czy Kościół powinien ingerować w politykę?

dr hab. Jacek Bartyzel, prof. UMK

Na zaproszenie Klubu „Polonia Christiana” gościł we Wrocławiu pan prof. Jacek Bartyzel. 26 października 2013 roku w szczelnie wypełnionej Sali Czarnej Hotelu Tumskiego legitymiści oraz działacze i sympatycy innych nurtów Prawicy wysłuchali obszernego wykładu na temat właściwych z punktu widzenia tradycyjnej nauki Kościoła relacyj między Kościołem i państwem.

Wykład podzielony był na dwie części, a zwieńczyła go dyskusja o tym, jak realizować nakazy tradycyjnego Magisterium w świecie zniszczonym przez modernizm. Spotkanie prowadził pan Jakub Skoczylas. Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

prof. Jacek Bartyzel — fot. Adrian Nikiel

Sala czarna — fot. Adrian Nikiel

prof. Jacek Bartyzel — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.