Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Czy jesteśmy kolonią Zachodu? Polska mitologia kapitału — dr Mateusz Machaj, Mateusz Benedyk, Marcin Zieliński

Czy jesteśmy kolonią Zachodu? Polska mitologia kapitału

Instytut Misesa / Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis”

20 listopada 2015 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym – dzięki współpracy Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, Koła Naukowego Myśli Wolnościowej „Praxis” oraz Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii we Wrocławiu – odbyła się konferencja naukowa poświęcona inwestycjom zagranicznym i obecności obcego kapitału w Polsce.

Zasadnicza rola inwestycyj zagranicznych w procesie gospodarczego rozwoju naszej Ojczyzny jest często podważana. W ostatnich latach coraz głośniej podnoszone są tezy o tym, że Polska jest neokolonią, wyzyskiwaną bezwzględnie przez obcy kapitał. Zwolennicy tej tezy twierdzą, że z Polski tak naprawdę kapitał jest wysysany, a nie w niej inwestowany; że obce banki stawiają interesy krajów macierzystych przed interesami polskich przedsiębiorstw; że w naszym kraju nie ma przemysłu, a co najwyżej są montownie; że polityka niskich płac w połączeniu z przyzwoleniem na unikanie opodatkowania przez zachodnie korporacje sprawia, że owoce rzekomego wzrostu PKB w Polsce są konsumowane zagranicą. Czy w niektórych z tych tez tkwi pewne ziarenko prawdy? Celem konferencji było oddzielenie tego ziarenka od plew przeinaczeń, niedomówień i jednostronnego spojrzenia na problem.

Jako prelegenci wystąpili:

Pan dr Mateusz Machaj — ekonomista, fundator Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książki Kapitalizm, socjalizm i prawa własności oraz licznych artykułów naukowych i publicystycznych. Obecnie kończy prace nad stworzeniem wydawanego na wolnej licencji podręcznika Wolna przedsiębiorczość do nauki podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych.

Pan Mateusz Benedyk — ekonomista i historyk; od 2014 r. prezes Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, autor artykułów naukowych i publicystycznych dotyczących polityki pieniężnej, bankowości, polityki fiskalnej; stypendysta Summer Mises Fellowship w Ludwig von Mises Institute w Alabamie.

Pan Marcin Zieliński — ekonomista, szef wydawnictwa Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa; tłumacz licznych książek o tematyce ekonomicznej, m.in. Pieniądz i kryzysy Fryderyka von Hayeka, Wielki Kryzys w Ameryce Murraya Rothbarda; stypendysta Summer Mises Fellowship w Ludwig von Mises Institute w Alabamie.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.