Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Rzeczpospolita w przededniu II Wojny Światowej — prof. Krzysztof Kawalec, prof. Marek Kornat, Tomasz Gabiś

Rzeczpospolita w przededniu II Wojny Światowej

Fundacja Sapere Aude / SKNH im. K. Maleczyńskiego

11 kwietnia 2014 roku w Audytorium Instytutu Historycznego UWr odbyła się niezwykle interesująca debata, której tematem przewodnim była polityka zagraniczna Polski w okresie międzywojennym, a przede wszystkim w miesiącach poprzedzających wybuch II wojny światowej. W spotkaniu wzięli udział znawcy dwudziestowiecznej historii Polski i prawicowej myśli politycznej, panowie prof. Krzysztof Kawalec, prof. Marek Kornat i red. Tomasz Gabiś. Tylko ograniczone ramy czasowe sprawiły, że pasjonująca wymiana zdań, jakiej świadkami byli studenci i przedstawiciele wrocławskiej Prawicy, nie trwała znacznie dłużej.

Za szczególnie cenną i wymagającą dalszych studiów można uznać opinię pana prof. Kawalca, który podkreślił negatywny wpływ ustroju etatystycznego – efektu zamach majowego w 1926 roku – na siłę ekonomiczną (a w konsekwencji także zbrojną) naszej Ojczyzny w latach trzydziestych.

Chcielibyśmy kontynuować tę debatę w ramach Portalu Legitymistycznego, zachęcamy więc naszych Czytelników do przysyłania artykułów poświęconych zagadnieniom poruszonym podczas debaty. Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.