Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » „Polski Dziki Zachód” — dr hab. Beata Halicka, prof. UAM

„Polski Dziki Zachód”

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta

2 grudnia 2015 roku Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta (we współpracy z Ośrodkiem Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza oraz Sekcją Socjologii Etniczności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego) zorganizowało wieczór autorski pani dr hab. Beaty Halickiej, prof. UAM, w związku z ukazaniem się polskiego wydania jej pierwotnie niemieckojęzycznej publikacji pt. Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-1948 (wyd. Universitas, 2015). Spotkanie, prowadzone przez pana dra Marcina Dębickiego oraz panią dr Elżbietę Opiłowską, odbyło się we wrocławskiej xięgarni Tajne Komplety.

Przyłączenie do Polski niemieckich terenów na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej w 1945 roku wiązało się z trudnym procesem niemal całkowitej wymiany ludności i objęcia w posiadanie regionu, w którym wojna dokonała ogromnych zniszczeń. Ówczesne określenie „Dziki Zachód” odnosiło się do panującego chaosu i obowiązującego w Nadodrzu „prawa silniejszego”, ale także kojarzone było z możliwością rozpoczęcia wszystkiego od początku. Przybycie na te tereny najpierw polskich robotników przymusowych, a następnie osadników, będących często wygnańcami z innych części Polski, doprowadziło do chwilowego zetknięcia się ze sobą Polaków, Niemców i sowieckich żołnierzy. Wspólne życie na tej dotkniętej wojną przestrzeni nie było proste. Na podstawie analizy polskich, niemieckich, a także sowieckich wspomnień autorka odtworzyła początki kształtowania się nowego społeczeństwa, naznaczone represyjnym systemem politycznym, wewnętrznymi konfliktami i ludzkimi dramatami, wskazując równocześnie na zapał i pełen poświęcenia trud odbudowy, zagospodarowywania i oswajania tej ziemi.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.