Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » W tajnej służbie Ich Królewskich Mości: polski monarchizm po roku 1989 — Adam Tomasz Witczak

W tajnej służbie Ich Królewskich Mości: polski monarchizm po roku 1989

Stowarzyszenie Patrioci dla Tomaszowa / Organizacja Monarchistów Polskich

Wraz z upadkiem żelaznej kurtyny można mówić o renesansie polskiego monarchizmu. Jego zapowiedzi odnajdziemy już w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku, w artykułach autorstwa pana prof. Jacka Bartyzela, wówczas jeszcze doktora, późniejszego przywódcy obozu legitymistycznego w Polsce. Lata 1988–1990 ukonstytuowały „główny nurt” rodzimego rojalizmu ufundowanego na tradycjonalizmie katolickim, obronie prawowitej władzy i prywatnej własności. Obok niego w kolejnych latach zaczęły pojawiać się inicjatywy „heterodoxyjne” o charakterze „królistycznym”, otwarte na kompromisy z demokratyzmem i dalekie od integralnie pojmowanej Tradycji.

O obu tych modelach monarchizmu w Polsce mówił pan Adam Tomasz Witczak podczas wykładu zorganizowanego 5 marca 2020 roku w Tomaszowie Mazowieckim przez Stowarzyszenie Patrioci dla Tomaszowa i Organizację Monarchistów Polskich. Spotkanie otworzył pan Adrian Sęk, prezes Patriotów i przedstawiciel OMP na terenie miasta. Punktem wyjścia dla rozważań naszego Gościa, znakomitego prelegenta, wieloletniego działacza OMP i byłego członka jej Rady Naczelnej, stały się metafizyczne i metapolityczne fundamenty Starego Ładu, dziś znane właśnie pod nazwą legitymizmu.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

Adam Tomasz Witczak, 5 III AD 2020 — fot. Marcin Komenda

Adrian Sęk i Adam Tomasz Witczak, 5 III AD 2020 — fot. Marcin Komenda

Adam Tomasz Witczak, 5 III AD 2020 — fot. Marcin Komenda

zdjęcia: Marcin Komenda

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.