Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » „Poszukiwania artystyczne Marka Oberländera” — konferencja prasowa

„Poszukiwania artystyczne Marka Oberländera”

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Od 14 maja 2024 roku w Gmachu Głównym można zwiedzać wystawę nieznanych szerzej dzieł Marka Oberländera. Przekazane przed dwoma laty przez wdowę po malarzu 474 rysunki, wykonane tuszem, ołówkiem oraz akwarelą, stanowią nową odsłonę w poznawaniu twórczości tego artysty: pokazują etapy poszukiwań artystycznych, odwołujących się głównie do tragicznych wspomnień i związanych z próbami ocalenia siebie poprzez dokonanie introspekcji i znalezienia miejsca w świecie pokiereszowanym przez wojnę.

Podczas konferencji prasowej, która dzień wcześniej poprzedziła wernisaż, dyrektor Muzeum, pan dr hab. Piotr Oszczanowski podkreślał: Niekwestionowany walor artystyczny dzieł Marka Oberländera to jedno, ale dla nas równie ważna jest hojność Haliny Pfeffer-Oberländer, która w kwietniu 2022 r. przekazała Muzeum Narodowemu we Wrocławiu blisko 500 dzieł pochodzących ze spuścizny po mężu. Mając jeszcze okazję osobiście podziękować Donatorce za ten wyjątkowy prezent, zapewniłem ją, że będzie on nam służył zarówno w trakcie badań nad twórczością męża, jak i we wszelkich poczynaniach wystawienniczych, których celem będzie propagowanie dorobku jednego z najważniejszych artystów-reprezentantów pokolenia wystawy „Arsenału” roku 1955. Ta wystawa jest dowodem, że danego słowa dotrzymujemy.

Z kolei współkuratorka wystawy, pani Justyna Chojnacka, zwróciła uwagę na znaczenie kolekcji dla badań w zakresie historii sztuki i biografistyki: Dzięki bogatemu i przekrojowemu zbiorowi prac Marka Oberländera w Muzeum Narodowym we Wrocławiu można prześledzić historię artysty niemal tak dokładnie, jak gdyby czytać jego emocjonującą autobiografię od pierwszej do ostatniej strony.

13 maja w spotkaniu z dziennikarzami udział wzięli: pan dr hab. Piotr Oszczanowski, kuratorki wystawy – panie Magdalena Szafkowska i Justyna Chojnacka, a także pani Iwona Dorota Bigos, kierująca Pawilonem Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

Konferencja prasowa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (13 V AD 2024) — fot. Adrian Nikiel

Prezentacja kuratorska (13 V AD 2024) — fot. Adrian Nikiel

Prezentacja kuratorska (13 V AD 2024) — fot. Adrian Nikiel

Prezentacja kuratorska (13 V AD 2024) — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.