Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Opuszczone, porzucone, poniemieckie. Powojenne losy śląskich późnogotyckich nastaw ołtarzowych — dr Agnieszka Patała

Opuszczone, porzucone, poniemieckie. Powojenne losy śląskich późnogotyckich nastaw ołtarzowych

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Losy trzech nastaw ołtarzowych, które po II wojnie światowej nieoczekiwanie trafiły do kościołów Mogiły, Warszawy i Poznania, były tematem pasjonującego odczytu pani dr Agnieszki Patały, przedstawionego 6 grudnia 2022 roku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Komunistyczny dekret o mieniu opuszczonym i poniemieckim z 8 marca 1946 r. prowadził do dezintegracji materialnego dziedzictwa i obiektów znajdujących się na ziemiach zachodniej i północnej Polski, pozbawiał właścicieli majątku oraz wymazywał dotychczasowe historyczne, przestrzenne i społeczne znaczenie tego mienia, zarówno ruchomego, jak i nieruchomego. Sami właściciele „porzuconych” dóbr mieli na zawsze zniknąć w mrokach dziejów, a w tak opuszczonej i przemodelowanej przestrzeni nowi decydenci organizowali społeczną wyobraźnię. W przypadku zabytków wywożonych ze Śląska powodowało to umieszczanie dzieł sztuki śląskiej w nowym, zaskakującym i wewnętrznie niespójnym kontekście.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.