Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Powstanie i rozwój placu Św. Macieja na terenach należących do dawnego klasztoru krzyżowców z czerwoną gwiazdą — dr Agnieszka Tomaszewicz

Powstanie i rozwój placu Św. Macieja na terenach należących do dawnego klasztoru krzyżowców z czerwoną gwiazdą

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

21 listopada 2015 roku miłośnicy Wrocławia wysłuchali kolejnej prelekcji z cyklu sobotnich wykładów poświęconych historii naszej małej ojczyzny w XIX i XX wieku. Pani dr Agnieszka Tomaszewicz przedstawiła dzieje dawnego Pola Maciejowego, które należało do zakonu krzyżowców z czerwoną gwiazdą – po sekularyzacji zarządzonej przez króla pruskiego w 1810 roku pozostał tam tylko zabagniony plac. Kilkadziesiąt lat później na terenie opuszczonym przez zakonników zaczęto wznosić kilkupiętrowe kamienice, a plac Świętego Macieja stał się miejscem o walorach reprezentacyjnych. Poważnie zniszczony w 1945 roku, następnie częściowo zabudowany architekturą typową dla czasów Polski Ludowej, w XXI wieku powraca do dawnej świetności.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.